276°
Posted 20 hours ago

A Little History of Economics (Little Histories)

£9.9£99Clearance
ZTS2023's avatar
Shared by
ZTS2023
Joined in 2023
82
63

About this deal

Những người theo chủ nghĩa trọng thương đã nghĩ rằng nhập khẩu là xấu, mặc dù các nhà kinh tế học ngày nay nghĩ rằng điều đó là vô lý. Mao Zedong (actually an anti-intellectual) once said women held half the sky, which seems to imply that he believed women should be credited with equal prominence in their economic contribution. Even though I was familiar with essentially all of the ideas and historical figures mentioned, the author included various biographical details that were new to me and provided little nuggets of insight regarding the origin and social context surrounding a particular idea or economist.

Từ thế kỷ 16, với những con tàu chắc chắn hơn, nhanh hơn, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh, Hà Lan và Pháp đã cạnh tranh để thống trị về ngoại thương nhằm cải thiện cán cân thương mại của họ. nước Anh, những người khoe khoang có thể bị gông lại vì mặc lụa và xa tanh; nhiều thứ xa xỉ bất hợp pháp là hàng nhập khẩu từ nước ngoài. Otra cosa que me ha impresionado particularmente del libro es que el autor escribe sin comprometerse ideológicamente con ninguna de las corrientes de las que habla.

làm một cuộc cách mạng ở việc xác định nguồn gốc giá trị kinh tế một cách vững chắc trong những vật thể thực tế - lúa mì, lợn và cá - chứ không chỉ trong tiền. Para mi que soy un perfecto neófito de la Economía, este libro me aclaró muchísimas cosas sobre el tema.

However, when our author has convinced us that we've now explored the entirety of economics, he shows us how opportunity and cost can be used as guiding principles to most every aspect of our daily and far-reaching lives. Mọi người đem lại cho nhau lợi ích không phải vì họ muốn làm phúc giúp người lạ, mà là vì họ đang làm những gì tốt nhất cho chính bản thân mình. Piyasalar kaynakları iyi kullanmıyor, bazı kötü işlerden fazla, iyi şeylerden ise az üretiliyor demektir. Một sự phát triển khác là giúp giải quyết các rủi ro liên quan đến việc gửi hàng hóa đắt tiền qua các vùng biển nguy hiểm. H. Gombrich, this volume tries to summarise the development of economic thinking from the Greeks right up until the present day.Phương thuốc chữa trị của Malynes là đặt ra những hạn chế đối với dòng chảy vàng ra nước ngoài để bảo tồn trữ lượng vàng của quốc gia. This clear, accessible, and even humorous book is ideal for young readers new to economic concepts, and for readers of all ages who want to better understand economic history and ideas. For the reader, this means that if you aren't interested in a particular idea or economist, then that is fine and it will be over soon.

Vào thời kỳ đó, quan điểm là nếu Anh bán đinh cho người Hà Lan thì lợi ích của nước Anh là sự mất mát của Hà Lan (số vàng dùng để mua đinh).the history of economics could be easily skewed towards political points of view, but author keeps a very fair and straight description and every economy thought leader in the past, be it Marx or Keynes. By defining the social science in this way, Kishtainy aims to expand not only its scope but also its significance. E dalla Mezzaluna Fertile parte il brillante saggio di Niall Kishtainy, che in capitoli brevi e attraverso concetti semplici ma non semplicistici spiega le principali teorie economiche attraverso i pensatori che le hanno elaborate, ricostruendo l'evoluzione di una disciplina tanto fondamentale quanto demonizzata e, insieme, una breve storia dell'evoluzione dell'economia mondiale.

Asda Great Deal

Free UK shipping. 15 day free returns.
Community Updates
*So you can easily identify outgoing links on our site, we've marked them with an "*" symbol. Links on our site are monetised, but this never affects which deals get posted. Find more info in our FAQs and About Us page.
New Comment